Empreses Instal·ladores/Mantenidores d’Equips de Pressió

Empreses-Installadores-Mantenidores-dEquips-de-Pressio

Empreses Instal·ladores/Mantenidores d’Equips de Pressió

“Nota aclaridora sobre l’obligació que tenen algunes empreses instal·ladores/mantenidores d’equips de pressió, de presentar el model ep-8 i ep-7 a un organisme de control”

“La disposició derogatòria de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679, de 5.8.2014), va derogar, entre altres apartats, l’article 50 i l’apartat 2.2 de la disposició addicional primera de l’Ordre IUE/470/2009, del 30 d’octubre, que regula l’aplicació del Reglament d’equips a pressió a Catalunya (DOGC núm. 5500, de 6.11.2009)”

 

Estimados, a continuación, adjuntamos Nota de la Generalitat por si es de su interés y aplicación:

NA – EP 1/2019

 

En SCI nos comprometemos a solventar cualquier duda o inconveniente sobre esta nota. Facilitamos nuestros datos de contacto:

barcelona@scisa.es

93 647 31 70